1. Môn Cơ Bản: Toán Cao cấp thống kê (Xem tại đây)
2. Môn cơ sở: Sinh lý học (Xem tại đây)
3. Môn chuyên ngành BSNT: Nội khoa (Đang cập nhật)
4. Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trường hợp thi ngoại ngữ khác: Nga, Trung, Pháp, ... cần đăng ký sớm trước ngày thi 02 tháng để Đại học Thái Nguyên giới thiệu thí sinh đến thi nhờ ngoại ngữ tại cơ sở đào tạo khác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.